Fotky

 Pro změnu, fotky jsou i nejsou. z mnoha akcí jsou fota, ale leckdy nepoužitelná :)

Pokud tento svět dá vznikne volně šířitelné DVD s fotous, které vetknu mezi Vás.